easycompare
telephone
phone
line
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับเรา
 3. ร่วมงานกับเรา
 4. วิทยากรฝึกอบรม

< ย้อนกลับ

ECT team

เกี่ยวกับเรา

EasyCompare คือเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์ ที่ทำงานร่วมกับหลากหลายบริษัทประกันชั้นนำของไทยเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันสะดวกง่ายดายขึ้น ในราคาที่น่าพอใจ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านประกันรถยนต์ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้ามากที่สุดคอยให้บริการ เพราะเราคือ “ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า” เราช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนของการซื้อประกันรถยนต์ พร้อมทั้งทำเรื่องประกันภัยรถยนต์ให้เป็นเรื่องง่าย คุ้มค่า และช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจ

เราเปิดดำเนินการในประเทศไทย โดยมีพนักงานมากกว่า 50 คน (ซึ่งกำลังขยายจำนวนขึ้นเรื่อยๆ) ออฟฟิศของเราตั้งอยู่ในเขตบางรัก สีลม ใกล้ๆ กับบีทีเอสสถานีช่องนนทรี เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทประกันระดับโลก Auto & General Group ซึ่งมีบริษัทในเครือกระจายอยู่ใน 4 ทวีปทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 7,500 คน ซึ่งเราเป็นกลุ่มธุรกิจที่กำลังขยายฐานสู่ความเป็นดิจิทัลท่ามกลางบริษัทประกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายละเอียดงาน

 • จัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลลากรทางด้าน Customer Care ตามแผนการฝึกอบรมของบริษัทฯ (ผลิตภัณฑ์ / ระบบ CRM และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
 • จัดทำหลักสูตรในการฝึกอบรม และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการตลอดเวลา
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และนำมาวิเคราะห์เพื่อที่มาคิดค้นพัฒนาหลักสูตรต่างๆ
 • จัดทำแผนการนำเสนอ และจัดทำเอกสารการอบรม
 • จัดทำรายงานสรุปการจัดฝึกอบรม วิเคราะห์หาจุดที่ต้องปรับปรุง เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆได้
 • ทำการติดตาม และประเมินผลการอบรม เพื่อให้มั่นใจว่าการฝึกอบรมทุกครั้ง จะเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม
 • ตรวจสอบไฟล์เสียงของทีมขาย ด้านทักษะการขาย ความรู้ผลิตภัณฑ์ การปิดการขาย เพื่อนำมาอบรมและพัฒนาให้กับทีมขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 ปี ด้านการประกันวินาศภัย
 • สามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Power Point และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างคอร์สการฝึกอบรมได้
 • มีทักษะการพูดนำเสนอ การสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีภาวะผู้นำ
 • มีบุคลิกภาพดี สุภาพ นํ้าเสียงไพเราะและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความขยัน ความอดทน และมีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการที่จะได้รับ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำฟัน
 • ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต
 • ลาพักร้อน
 • และอื่น ๆ