easycompare
telephone
phone
line
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. พลังความเท่าเทียม

พลังขับเคลื่อนของผู้นำหญิงที่ EasyCompare

ในปัจจุบันมีหลายบริษัทเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะสามารถทำได้ ที่ EasyCompare เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เพียงแค่รองรับผู้หญิงเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงพนักงานของเราทุกคนด้วย โดยใช้ระบบการจัดการที่เป็นธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใส ภายใต้การดูแลของผู้จัดการฝ่ายบุคคลประจำบริษัท EasyCompare, คุณ กนกธร ดาวาสุวรรณ

บริษัทมีการจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถรวมถึงมีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างไร

ในฐานะที่เป็นผู้จ้างงาน เรายอมรับการจ้างงานที่เป็นธรรม ซึ่งกระบวนการหาบุคลากรของเราเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงแรงงาน โดยเราจะให้ความเป็นส่วนตัว ไม่ถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการสมรส ถ้าบุคคลนั้นๆ ไม่ยินยอม และถึงแม้ว่าจะยินยอม เราจะไม่นำสิ่งเหล่านี้มาใช้พิจารณาการจ้างงาน แต่เราจะดูว่าบุคคลนั้นสามารถใช้ทักษะที่มีในการทำงานได้หรือไม่ รวมถึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมในองค์กรได้มากน้อยแค่ไหน

ในขณะเดียวกัน เมื่อพูดถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เราตอบได้อย่างภาคภูมิใจว่าเราดำเนินการตามหลักจริยธรรมที่เหมาะสม นั่นคือ ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานผ่านการพัฒนาความสามารถต่างๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เละมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

EasyCompare ให้การสนับสนุนผู้หญิงในที่ทำงานอย่างไรบ้าง

ตามหลักนโยบายของฝ่ายบุคคล เราจะไม่มีการแบ่งเพศ เราให้ความช่วยเหลือพนักงานทั้งที่เป็นคุณพ่อและคุณแม่ให้มีสมดุลชีวิตและการทำงานที่ดี รวมถึงการให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ดูแลคุณพ่อและคุณที่เป็แม่ผู้สูงอายุได้ ซึ่งสิ่งที่เรามอบให้นั้นไม่ได้เป็นการให้สิทธิพิเศษใดๆ แต่มันคือการช่วยสนับสนุนพนักงานในช่วงต่างๆ ของชีวิต

ในขณะเดียวกันเราก็ทำตามขั้นตอนเชิงรุกเพื่อดูแลพนักงานของเราอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น และให้ความรู้ในการพัฒนาตัวเองที่ครอบคลุม สิ่งเหล่านี้เรามอบให้กับพนักงานทุกคนทั้งชายและหญิงอย่างเท่าเทียม

EasyCompare เปิดรับคุณแม่ที่อยากจะกลับมาทำงานหรือไม่

เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือการควบคุม (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครอบครัว และอื่นๆ) สามารถร่วมงานกับเราได้ทั้งหมด

เรายินดีต้อนรับคุณแม่เข้ามาร่วมงาน โดยเฉพาะคุณแม่ที่เคยมีประสบการณ์การทำงานและอยากกลับมาทำงานอีกครั้ง ซึ่งจะดีมากหากเป็นคุณแม่ที่รักในการบริการ และสามารถทำงานยืดหยุ่นได้ในตำแหน่ง Customer Care

ปัจจุบันเรามีพนักงานที่เป็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งพวกเขาสามารถเลือกช่วงโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นได้

EasyCompare มีการสนับสนุนเกี่ยวกับด้านครอบครัวบ้างหรือไม่

เราให้ความสำคัญกับเรื่องครอบครัวเพราะเรามองว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการทำงานของพนักงานทุกคน ซึ่งนอกจากเราจะให้ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นแล้ว เรายังให้สิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวด้วย เช่น สิทธิ์ลาคลอด ถึงแม้ว่าตามกฎหมายจะให้ลาได้ 90 วัน แต่เราอนุญาตให้ลาคลอดเพิ่มเติมได้อีก 45 วัน โดยจะเป็นลาคลอดแบบไม่ได้รับเงินเดือน เพื่อให้พวกเขาได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้นานมากยิ่งขึ้น

มีอะไรอีกบ้างที่ EasyCompare ทำเพื่อสนับสนุนความหลากหลายในที่ทำงาน

หากพูดถึงความหลากหลายในเรื่องของสัญชาติ บริษัทเรามีความหลากหลายจริงๆ ซึ่งถ้าดูแต่ละคนในทีมของเรา จะเห็นได้เลยว่าสมาชิกแต่ละคนนั้นต่างวัย ต่างเชื้อชาติ และมาจากที่ที่ต่างกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

บรรดาผู้นำหญิงประจำบริษัท EasyCompare