โทรหาเรา

02-206-8555

เบอร์โทร
  1. หน้าแรก
  2. บทความ
  3. เรื่องน่ารู้ประกันรถยนต์
  4. เอารถบ้านมาขับ Grab ทำประกันชั้น 1 ไว้ ยังจะคุ้มครองอยู่ไหม

เอารถบ้านมาขับ Grab ทำประกันชั้น 1 ไว้ ยังจะคุ้มครองอยู่ไหม

เพื่อความอยู่รอดในการใช้ชีวิตปัจจุบัน มีหลายคนเอารถยนต์ส่วนตัวมาขับรับจ้าง รับผู้โดยสาร เข้าเครือข่ายบริการ ride-hailing อย่าง Grab แต่ในแง่ของประกันภัยรถยนต์ที่รถคันนั้นทำไว้ล่ะ ยังจะให้ความคุ้มครองอยู่หรือไม่ ตามไปไขข้อข้องใจกันเลย
คนขับ Grab จับมือกับผู้โดยสาร

เอารถบ้านมาขับ Grab ใช้รถผิดประเภท ประกันภัยไม่คุ้มครอง

เมื่อคุณนำรถยนต์ส่วนตัวเอามา ขับ Grab ก็คือการนำมาใช้รับจ้าง ในแง่ของการประกันภัย ถือเป็น “การใช้รถผิดประเภท” ประกันภัยไม่คุ้มครอง

ตามคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นประกาศนายทะเบียน มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ในหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 9.2 ระบุไว้ว่าเข้าข่ายข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง

การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ เงื่อนไขข้อนี้กำหนดเพื่อมิให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นำรถไปในลักษณะการใช้รถที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์

หากรายการใช้รถในตารางกรมธรรม์ระบุว่า "ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า" แต่ในขณะเกิดอุบัติเหตุผู้เอาประกันภัยไปใช้รับจ้าง ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายแล้ว ความเสียหายนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ ทั้งนี้เนื่องจากการใช้รับจ้างหรือให้เช่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าการใช้เป็นรถส่วนบุคคล

(แต่) ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสาร

แต่ถ้าเป็นเพียงผู้โดยสารใช้บริการรถ Grab แม้จะเป็นการใช้รถยนต์ผิดประเภท ก็ยังได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย เพราะในคู่มือตีความฯในหมวดการคุ้มครองความรับผิดบุคคลภายนอก ไม่ได้ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้

เพียงแต่กำหนดไว้ในข้อ 2 ความเสียหายส่วนแรก ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 2,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทั้งค่าเสียหายส่วนแรกที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ ประสบภัยจากรถ (ประกันพ.ร.บ.) 2,000 บาท และตามเงื่อนไขประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจอีก 2,000 บาท

นอกจากนี้ กรมธรรม์ประกันภัยยังให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์และรับผิดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ยกเว้นผู้โดยสารคนนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่ ไม่ว่าจะในฐานะเป็น บิดา มารดา บุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายและความเป็นจริง รวมไปถึงภรรยา (เฉพาะคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น) จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์

แต่กระนั้นบุคคลเหล่านี้จะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ประกันพ.ร.บ.) ตามความเสียหายที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และที่สำคัญ ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น มีความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร และการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล จะเป็นอีกหนึ่งสิทธ์ความคุ้มครองที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เป็นความคุ้มครองที่ไม่มีเงื่อนไขข้อยกเว้นใดๆ

อย่างไรก็ตาม Grab ได้มีการทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้คนขับและโดยสารทุกคนอยู่แล้ว หากเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิตหรือต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ประกันนี้ก็จะครอบคลุมให้ แต่ไม่ครอบคลุมความเสียหายของรถยนต์

ไขข้อสงสัย ขับ Grab ผิดกฎหมายจริงหรือ

ที่ผ่านมา มีการเรียกร้องให้ภาครัฐสนับสนุนรถโดยสารทางเลือกใหม่ เช่น Grab car เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน มากกว่าการให้บริการรถโดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกออกมายืนยันว่าที่จริงแล้ว แล้วการขับ Grab ไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่การเอารถยนต์ส่วนบุคคล ( รถป้ายดำ) มารับ-ส่งผู้โดยสารนั้นถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ดังนี้

  1. ใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้
  2. ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
  3. ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนด
  4. ไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก

ซึ่งในกรณีแบบนี้ หากมีเรื่องไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้

แต่ไม่ว่าคุณจะขับ Grab หรือไม่ การขับรถก็ต้องอาศัยความรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความมีวินัยในการขับขี่ เช่นเดียวกับการเลือกความคุ้มครองจาก ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับบริษัทประกันฯ ที่น่าเชื่อถือในราคาที่ใช่ เคลมง่าย พร้อมโปรฯ ดีๆ ไว้ใจให้ EasyCompare ดูแลคุณเพื่อความอุ่นใจในการขับขี่ เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทุกชั้น กับเราวันนี้เลย

รับใบเสนอราคาประกันรถยนต์ที่ถูกสุดๆ ภายใน 10 วินาที
กรุณาเลือกปี
กรุณาเลือกแบรนด์
กรุณาเลือกรุ่นรถ
กรุณาเลือกรุ่นย่อย


เช็คเบี้ยประกันรถยนต์จากบริษัทชั้นนำ

Get in touch. Call 02 206 8599. Or leave your details now.

กรุณาเลือกปีรถยนต์
กรุณาเลือกยี่ห้อรถยนต์
กรุณาเลือกรุ่นรถยนต์
กรุณาเลือกเครื่องยนต์ จำนวนประตู
กรุณาใส่ชื่อ
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์
  • ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว 00007/2560