ประเภทประกันภัยรถยนต์

เราเชื่อว่าการซื้อประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่าย เราได้ทำการสรุปตารางเปรียบเทียบประเภทของแบบประกันภัยรถยนต์ เพื่อให้คุณเข้าใจและตัดสินใจในการเลือกประเภทประกันรถยนต์ได้ง่ายขึ้น ดังนี้
ความคุ้มครอง ประเภทประกันภัย
1 2+ 3+ 3
อุบัติเหตุส่วนบุคคล green check green check green check green check
ค่ารักษาพยาบาล green check green check green check green check
ประกันตัวผู้ขับขี่ green check green check green check green check
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก green check green check green check green check
บาดเจ็บ/เสียชีวิตบุคคลภายนอก green check green check green check green check
อุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี green check green check green check -
ไฟไหม้ green check green check - -
รถหาย green check green check - -
น้ำท่วม green check gray check gray check -
อุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี green check - - -
ภัยก่อการร้าย gray check gray check - -
green check คุ้มครอง gray check ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกรมธรรม์ - ไม่คุ้มครอง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ บางบริษัท ครอบคลุมการคุ้มครองภัยน้ำท่วม และภัยก่อการร้าย ท่านสามารถตรวจความคุ้มครองก่อนตัดสินใจซื้อประกัน

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ บางบริษัท ครอบคลุมการคุ้มครองภัยน้ำท่วม ท่านสามารถตรวจความคุ้มครองก่อนตัดสินใจซื้อประกัน

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด

หากคุณมองหาประกันภัยรถยนต์ที่มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน ประกันภัยชั้น 1 คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะเมื่อคุณออกรถใหม่ หรือรถของคุณมีสภาพใหม่ ประกันภัยชั้น 1 ให้ความคุ้มครองรถในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงหรือ เฉี่ยว ชนเพียงเล็กน้อย มีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี ซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งตัวรถ และทรัพย์สิน ของคุณเองและคู่กรณีด้วย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ สำหรับผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์

หากคุณมีความชำนาญ มั่นใจในการขับรถยนต์ในระดับหนึ่ง คุณอาจเลือกซื้อประกันภัยชั้น 2+ ที่ให้ความคุ้มครองเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุในกรณีที่ขับรถชนคู่กรณี หรือชนบุคคลเท่านั้น


ในการเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับประกันภัยชั้น 2+ นั้น มีวงเงินคุ้มครองสำหรับตัวรถจำกัดตามมูลค่าตลาด ซึ่งคุณควรจะพิจารณาก่อนการเลือกซื้อ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ สำหรับผู้มีงบประมาณจำกัด หรือ สำหรับรถยนต์ที่มีมูลค่าไม่สูงมากนัก

หากรถของคุณเป็นรถที่ถูกใช้งานมานานหลายปี อาจเหมาะกับประกันภัยชั้น 3+ ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมน้อยกว่า ในวงเงินคุ้มครองที่ไม่สูงมากนัก ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ต่ำกว่า ประกันภัยชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดความเสียหายต่อรถหรือบุคคลที่เป็นคู่กรณีตามวงเงินคุ้มครองเท่านั้น และแบบประกันนี้จะไม่คุ้มครองรถของคุณในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เสียหายแบบไม่มีคู่กรณี หรือ ถูกขโมย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ทางเลือกสำหรับความคุ้มครองที่จำกัดที่สุด

ประกันภัยชั้น 3 ให้คุ้มครองเฉพาะคู่กรณีของคุณเท่านั้น โดยไม่คุ้มครองรถยนต์ของคุณ ประกันภัยชั้น 3 ให้ความคุ้มครองที่จำกัดที่สุดและมีเบี้ยประกันภัยที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประกันภัยประเภทอื่นๆ และผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์จะไม่สามารถซื้อความคุ้มครองใดๆเพิ่มเติม จึงเหมาะกับรถยนต์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ประกันภัยรถยนต์รับประกันภัยโดยบริษัทประกันภัย เงื่อนไขและความคุ้มครองของกรมธรรม์รถยนต์ย่อมเป็นไปตามที่กำหนดกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัทประกันภัยเท่านั้น และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เลือกประกันที่ใช่ ทันใจ ไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัว

เลือกประกันที่ใช่ ทันใจ ไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัว