โทรหาเรา

02-206-8555

เบอร์โทร
โปรปล่อยผี ต้อนรับฮาโลวีน!

โปรโมชั่นนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว ขอบคุณที่สนใจเลือกซื้อประกันกับ EasyCompare

เงื่อนไข

 1. สงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะผู้ที่ลงชื่อและข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://www.easycompare.co.th/halloween-special และซื้อประกันชั้น 1 2+ หรือ 3+ ผ่าน EasyCompare ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เท่านั้น
 2. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้ที่ซื้อประกันชั้น 1 จะได้รับของรางวัลเป็นบัตรน้ำมัน ปตท. 2,000 บาท ผู้ที่ซื้อประกันชั้น 2+ จะได้รับของรางวัลเป็นบัตรน้ำมัน ปตท. 1,000 บาท และผู้ที่ซื้อประกันชั้น 3+ จะได้รับรางวัลเป็นบัตรน้ำมัน ปตท. 500 บาท
 3. สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ยินยอมให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลและติดต่อกลับเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เท่านั้น
 4. ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 5. บริษัทฯจะจัดส่งของรางวัลให้ท่านทางไปรษณีย์พร้อมกับกรมธรรม์ของท่านภายใน 45 วันทำการหลังจากซื้อประกันรถ
 6. หากท่านไม่ได้รับของรางวัลภายใน 45 วันทำการหลังซื้อประกันรถ กรุณาติดต่อ 02-206-8511
 7. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากรางวัลสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย ทั้งระหว่างการจัดส่ง และหลังจากผู้รับได้รับรางวัลแล้ว
 8. หากท่านระบุที่อยู่จัดส่งที่ไม่ถูกต้อง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบออกรางวัลทดแทนให้ท่าน
 9. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพนักงานของบริษัทฯทุกคน
 10. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย “ เพื่อนชวนเพื่อน” ได้
 11. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดภายในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่รับผิดชอบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว
 12. ความเห็นและข้อตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-206-8511