โทรหาเรา

02-206-8555

เบอร์โทร
กรุณาเลือกปี
กรุณาเลือกแบรนด์
กรุณาเลือกรุ่นรถ
กรุณาเลือกรุ่นย่อย
เบี้ยประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่ถูกต้องของรถคุณ
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว 00007/2560

โทรหาเรา

02-206-8599

เปรียบเทียบประกันรถจากบริษัทชั้นนำ

ทั้งลด ทั้งแถม เช็คเบี้ยเลย

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว 00007/2560

กรุณาเลือกปี
กรุณาเลือกแบรนด์
กรุณาเลือกรุ่นรถ
กรุณาเลือกรุ่นย่อย
กรุณาใส่ชื่อ
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย

Viriyah
SMK
Assets
Allianz
MSIG
BKI
Southeast
Dhipaya
AXA
LMG
MTI

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. สงวนสิทธิ์ส่วนลดและบัตรกำนัลให้กับผู้ที่ซื้อประกันรถยนต์ทุกชั้นผ่าน EasyCompare ระหว่างวันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 2. หลังจากชำระเงินค่าเบี้ยประกันหลังหักส่วนลดแล้ว
  • ผู้ที่ซื้อประกันที่มีมูลค่าเบี้ยมากกว่า 22,000 บาทขึ้นไป จะได้รับบัตรน้ำมัน ปตท. 1,500 บาท
  • ผู้ที่ซื้อประกันที่มีมูลค่าเบี้ยมากกว่า 18,000 บาทขึ้นไป จะได้รับบัตรน้ำมัน ปตท. 1,000 บาท และ บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท
  • ผู้ที่ซื้อประกันที่มีมูลค่าเบี้ยระหว่าง 10,000 – 17,999 บาท จะได้รับบัตรน้ำมัน ปตท. 500 บาท
  • ผู้ที่ซื้อประกันที่มีมูลค่าเบี้ยระหว่าง 7,000 – 9,999 บาท จะได้รับบัตรกำนัล Tesco Lotus 300 บาท
 3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยซื้อประกันรถกับ EasyCompare เท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์ให้บริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับ EasyCompare มีอำนาจในการตัดสินใจยอมรับ หรือปฏิเสธคำร้องขอเอาประกันภัยจากลูกค้า ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษัทฯ นั้นๆ กำหนดไว้
 5. สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ยินยอมให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลและติดต่อกลับเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เท่านั้น หากท่านต้องการยกเลิกการรับข่าวสารจาก EasyCompare กรุณาแจ้งความประสงค์ผ่านอีเมล [email protected]
 6. ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพนักงานของบริษัทฯทุกคน
 8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย “เพื่อนชวนเพื่อน” หรือ “EasyGuarantee” ได้
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดภายในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่รับผิดชอบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว
 10. ความเห็นและข้อตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 206 8511