โทรหาเรา

02-206-8555

เบอร์โทร

โทรหาเรา

02-206-8599

เช็คเบี้ยประกันรถจากบริษัทชั้นนำ

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว 00007/2560

กรุณาเลือกปี
กรุณาเลือกแบรนด์
กรุณาเลือกรุ่นรถ
กรุณาเลือกรุ่นย่อย
กรุณาใส่ชื่อ
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย

Viriyah
SMK
Assets
Allianz
MSIG
BKI
Southeast
Dhipaya
AXA
LMG
MTI

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. สงวนสิทธิ์ส่วนลดให้กับผู้ที่ซื้อประกันรถยนต์ทุกชั้นผ่าน EasyCompare ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 63 เท่านั้น
  2. สงวนสิทธิ์ให้บริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับ EasyCompare มีอำนาจในการตัดสินใจยอมรับ หรือปฏิเสธคำร้องขอเอาประกันภัยจากลูกค้า ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษัทนั้น ๆ กำหนดไว้
  3. สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและติดต่อกลับเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เท่านั้น หากท่านต้องการยกเลิกการรับข่าวสารจาก EasyCompare กรุณาแจ้งความประสงค์ผ่านอีเมล [email protected]
  4. มูลค่าส่วนลดที่ได้ขึ้นอยู่กับแผนประกันและบริษัทที่คุณเลือก
  5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
  6. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพนักงานของบริษัททุกคน
  7. โปรโมชั่นนี้ใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย “เพื่อนชวนเพื่อน” หรือ EasyGuarantee ได้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยซื้อประกันรถกับ EasyCompare เท่านั้น
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดภายในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่รับผิดชอบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว
  9. ความเห็นและข้อตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโททร 02-206-8599