โทรหาเรา

02-206-8555

เบอร์โทร
กรุณาเลือกปี
กรุณาเลือกแบรนด์
กรุณาเลือกรุ่นรถ
กรุณาเลือกรุ่นย่อย
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว 00007/2560

โทรหาเรา

02-206-8599

ตรุษจีนนี้มีแต่เฮง ลดทันที 10-20%

ทุกชั้น ทุกบริษัท ไม่มีขั้นต่ำ ถึงแค่ 31 ม.ค. 63 เท่านั้น!

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว 00007/2560

กรุณาเลือกปี
กรุณาเลือกแบรนด์
กรุณาเลือกรุ่นรถ
กรุณาเลือกรุ่นย่อย
กรุณาใส่ชื่อ
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย

Viriyah
SMK
Assets
Allianz
MSIG
BKI
Southeast
Dhipaya
AXA
LMG
MTI

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. สงวนสิทธิ์ส่วนลดให้กับผู้ที่ซื้อประกันรถยนต์ทุกชั้นผ่าน EasyCompare ระหว่างวันที่ 11 ม.ค. 63 – 31 ม.ค. 63 เท่านั้น
  2. สงวนสิทธิ์ให้บริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับ EasyCompare มีอำนาจในการตัดสินใจยอมรับ หรือปฏิเสธคำร้องขอเอาประกันภัยจากลูกค้า ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษัทฯ นั้นๆ กำหนดไว้
  3. 3. สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ยินยอมให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลและติดต่อกลับเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เท่านั้น หากท่านต้องการยกเลิกการรับข่าวสารจาก EasyCompare กรุณาแจ้งความประสงค์ผ่านอีเมล privacy@easycompare.co.th
  4. มูลค่าส่วนลดที่ได้ขึ้นอยู่กับแผนประกันและบริษัทที่คุณเลือก
  5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
  6. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน
  7. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย “เพื่อนชวนเพื่อน” หรือ EasyGuarantee ได้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยซื้อประกันรถกับ EasyCompare เท่านั้น
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดภายในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่รับผิดชอบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว
  9. ความเห็นและข้อตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 206 8511