easycompare

โทรหาเรา

02-206-8555

เบอร์โทร
  1. หน้าแรก
  2. พาร์ทเนอร์
  3. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เช็คเบี้ยประกันรถแอกซ่า

ฟรี! ทุกชั้นประกันรถยนต์ชั้น 1 2+ 3+ และ 3

กรุณาเลือกปีรถยนต์
กรุณาเลือกยี่ห้อรถยนต์
กรุณาเลือกรุ่นรถยนต์
กรุณาเลือกเครื่องยนต์ จำนวนประตู
เบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่ถูกต้องของรถคุณ
กรุณาใส่ชื่อ
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์
  • ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว 00007/2560

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นสมาชิกของ กลุ่มแอกซ่า ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ และยุติธรรมอันเป็นมาตรฐานสูงสุดของบริษัท และมุ่งรักษาความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน

สำนักงานใหญ่
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

จำนวนอู่
1,301 อู่

สาขาและศูนย์ที่ให้บริการ
13 แห่ง

feefo