โทรหาเรา

02-206-8555

เบอร์โทร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายการฉบับเต็ม :

อลิอันซ์ประกันภัย

สายด่วนเคลมประกัน: 02 638 9333

สายด่วนฉุกเฉิน: 02 305 8510

ไทยศรีประกันภัย
สายด่วนเคลมประกัน: 02 878 7000
แอกซ่าประกันภัย

สายด่วนเคลมประกัน: 02 118 8111

สายด่วนฉุกเฉิน: 02 206 5488

กรุงเทพประกันภัย

สายด่วนเคลมประกัน: 1620

สายด่วนฉุกเฉิน: 02 305 8588

ทิพยประกันภัย
สายด่วนเคลมประกัน: 1736
ประกันภัยเคเอสเค

สายด่วนเคลมประกัน: 02 022 1100

สายด่วนฉุกเฉิน: 02 203 9711

แอลเอ็มจี ประกันภัย
สายด่วนเคลมประกัน: 1790
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
สายด่วนเคลมประกัน: 1259
เมืองไทยประกันภัย
สายด่วนเคลมประกัน: 1484
นวกิจประกันภัย
สายด่วนเคลมประกัน: 1748

เจพีประกันภัย

(เปลี่ยนชื่อจากฟีนิกซ์)

สายด่วนเคลมประกัน: 02 290 0555
ประกันคุ้มภัย
สายด่วนเคลมประกัน: 02 257 8080
อาคเนย์ประกันภัย
สายด่วนเคลมประกัน: 1726
สินมั่นคงประกันภัย
สายด่วนเคลมประกัน: 1596
วิริยะประกันภัย
สายด่วนเคลมประกัน: 1557
สินทรัพย์ประกันภัย
สายด่วนเคลมประกัน: 1729
รับใบเสนอราคาประกันรถยนต์ที่ถูกสุดๆ ภายใน 10 วินาที
กรุณาเลือกปี
กรุณาเลือกแบรนด์
กรุณาเลือกรุ่นรถ
กรุณาเลือกรุ่นย่อย