easycompare

โทรหาเรา

02-206-8555

เบอร์โทร
  1. หน้าแรก
  2. พาร์ทเนอร์
  3. เอ็ม เอส ไอ จี

เช็คเบี้ยประกันรถเอ็ม เอส ไอ จี

ฟรี! ทุกชั้นประกันรถยนต์ชั้น 1 2+ 3+ และ 3

กรุณาเลือกปีรถยนต์
กรุณาเลือกยี่ห้อรถยนต์
กรุณาเลือกรุ่นรถยนต์
กรุณาเลือกเครื่องยนต์ จำนวนประตู
เบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่ถูกต้องของรถคุณ
กรุณาใส่ชื่อ
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์
  • ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว 00007/2560

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกในกลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD Group ซึ่งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และมีสาขาทั่วโลกทุกภูมิภาคมากกว่า 42 ประเทศ บริษัทฯได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาแล้วกว่า 120 ปี ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3,900 ล้านบาทต่อปี เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภทด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ทั้งแก่ลูกค้าส่วนบุคคล และลูกค้ากลุ่มบรรษัททั้งชาวไทยและต่างชาติ

สำนักงานใหญ่
1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

จำนวนอู่
649 อู่

สาขาและศูนย์ที่ให้บริการ
20 แห่ง

feefo