easycompare
phone
line
  1. หน้าแรก
  2. พาร์ทเนอร์
  3. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 รวม 65 ปี ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านบริการประกันวินาศภัยและเป็นบริษัทฯ แรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันสินมั่นคงประกันภัยถูกจัดอยู่ในห้าอันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด โดยให้ความสำคัญกับการบริการ นวัตกรรมและอินชัวร์เทค ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง

สำนักงานใหญ่
313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

จำนวนอู่
839 อู่

สาขาและศูนย์ที่ให้บริการ
171 แห่ง

feefo