การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับบริการทั้งหมดที่เสนอโดย บริษัท อีซี่ คอมแพร์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) และผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เสนอผ่านเว็บไซต์ easycompare.co.th ของบริษัทฯ นโยบายฉบับนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ วิธีการบริหารจัดการข้อมูล บุคคลที่บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้ และมาตรการที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเว็บไซต์และศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) ของบริษัทฯ


ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรทั้งปวงเพื่อป้องกันการเข้าถึง การดัดแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต


ท่านต้องอ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้


ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและจัดเก็บ อาจรวมถึง

 • ชื่อของท่าน
 • รายละเอียดการติดต่อ (รวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์พื้นฐาน, ที่อยู่, อีเมล และสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น ไลน์, เฟสบุ๊ค และกูเกิล)
 • อายุและวันเดือนปีเกิด
 • เพศ
 • ข้อมูลด้านอาชีพ
 • ข้อมูลด้านสุขภาพและด้านการแพทย์อื่น ๆ
 • ข้อมูลด้านรูปแบบการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย
 • รายละเอียดยานพาหนะในปัจจุบันของท่าน
 • ข้อมูลและหมายเลขบัตรประชาชน
 • รายละเอียดของผู้ขับขี่อื่น
 • ประกันภัยที่ทำในอดีต หรือในปัจจุบัน หรือ
 • ประวัติการขับขี่

และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือจำเป็นต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้แก่ท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย


หากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ท่านจะให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตัวของท่านได้


เหตุผลใดบริษัทฯ จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ณ เวลาที่บริษัทฯ ขอเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดทำข้อเสนอราคา หรือการเปรียบเทียบข้อเสนอราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ หรือบริการประกันภัยซึ่งท่านกำลังเปรียบเทียบ หรือมีข้อสงสัยให้แก่ท่าน ดำเนินการตามคำขอทำประกันภัย ดำเนินการด้านธุรการ ติดต่อสื่อสารกับท่าน ยืนยันตัวตนของท่าน ป้องกันและตรวจสอบการทุจริตหรือความเสียหาย เพิ่มการให้บริการของบริษัทฯ และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของพันธมิตรผู้รับประกันภัยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน โดยท่านอาจแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ณ เวลาใด ๆ ว่า ท่านไม่ต้องการให้บริษัทฯ แนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ “การตลาด” ด้านล่าง)


วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากหลากหลายช่องทาง โดยอาจเก็บรวบรวมผ่านศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) ของบริษัทฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตกรณีท่านทำรายการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบเสนอราคา หรือการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ หรือบริการประกันภัยจากบริษัทฯ ผ่านทางระบบออนไลน์ หรือทางสื่อสังคม


ณ สำนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจบันทึกข้อมูลท่านโดยใช้ระบบกล้องวงจรปิด หรือการบันทึกเสียงเพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ การฝึกอบรม การรักษาความปลอดภัย และการเก็บบันทึก


ข้อมูลที่เก็บรวบรวมรวมผ่านระบบออนไลน์

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมที่ใช้ทรัพยากรออนไลน์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะนำมาใช้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดทำข้อเสนอราคา หรือการเปรียบเทียบข้อเสนอราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ หรือบริการประกันภัย และระบุรูปแบบพฤติกรรมการใช้งานระบบออนไลน์ได้


ทรัพยากรออนไลน์ของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ “แอพพลิเคชั่น” ของบริษัทฯ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการดังกล่าวอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์/ที่อยู่ไอพี
 • วันที่และเวลาการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • หน้าเว็บเพจที่เยี่ยมชม
 • เอกสารที่ดาวน์โหลด
 • เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมก่อนที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงทรัพยากรออนไลน์ของบริษัทฯ
 • ท่านเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ มาก่อนหรือไม่
 • การติดตามข้อมูลที่ผู้ใช้งานชื่นชอบ (preference)

นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ด้วย

บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูล เช่น “คุกกี้” ร่วมกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นครั้งคราว คุกกี้เป็นสิ่งที่ใช้โดยปกติทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต โดยคุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เซิร์ฟเวอร์ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะสามารถระบุคุกกี้ได้ บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ทั้ง “แบบคงอยู่นาน” (persistent) และ “แบบคงอยู่ชั่วคราว” (session) โดยบริษัทฯ (หรือบริษัทด้านการตลาดของบริษัทฯ ) อาจทำการประเมินข้อมูลคุกกี้ที่เก็บรวบรวมได้เพื่อประเมินประสิทธิผลของการโฆษณาของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ของผู้เยี่ยมชม ในกรณีที่บริษัทด้านการตลาดของบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในนามของบริษัทฯ บริษัทฯ จะกำหนดวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลถูกที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีนี้จะนำมาใช้ในรูปแบบข้อมูลรวม บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการระบุตัวตนของท่านเป็นรายบุคคล


บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ (cookies) เพื่อประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น

 • เพื่อให้ท่านได้มีบริการที่สอดคล้องและตรงต่อความต้องการได้ดียิ่งขึ้น และมีเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆโดยไม่ระบุชื่อบุคคล เช่น จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ วิธีการใช้เว็บไซต์ต่าง ๆและที่มาของผู้เยี่ยมชมเหล่านี้

ทรัพยากรออนไลน์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ใช้เซสชั่น (sessions) และ/หรือคุกกี้ (cookies) หากท่านต้องการ ท่านสามารถปรับแต่งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อไม่ให้ยอมรับคุกกี้ แต่การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ได้


บริษัทฯ จะไม่ขอให้ท่านจัดส่ง หรือยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลทางอีเมล หากมีอีเมลซึ่งดูเหมือนว่าส่งจากบริษัทฯ หรืออ้างว่าส่งมาจากบริษัทฯ – เพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน – ท่านไม่ควรเปิด และควรลบทิ้งโดยทันทีเนื่องจากอีเมลดังกล่าวอาจพยายามขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย) (เรียกว่า “ฟิชชิ่ง”)


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก

กรณีที่เป็นไปได้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกอื่น ๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการกับคำขอเอาประกันภัยของท่าน หรือสนับสนุนขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ซึ่งท่านซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจรวมถึงพันธมิตรผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัยรายอื่น ผู้ตรวจสอบประกันภัย ผู้จัดการฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้ให้บริการทางการแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ


หากท่านอนุญาตให้บุคคลอื่น (เช่น คู่สมรสของท่าน) ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ท่านได้อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมของท่านต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ด้วยเช่นกัน


หากคู่สมรส หรือคู่ชีวิตของท่าน โทรศัพท์ถึงบริษัทฯ ในนามของท่าน บริษัทฯ จะติดต่อกับบุคคลดังกล่าวในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีชื่อระบุไว้ในกรมธรรม์และสามารถผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนกับบริษัทฯได้ หากท่านต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการกับกรมธรรม์ของท่านในนามของท่านโดยปกติทั่วไป โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ บางกรณีที่เป็นข้อยกเว้น บริษัทฯ อาจติดต่อกับบุคคลอื่นผู้ซึ่งโทรศัพท์ถึงบริษัทฯ ในนามของท่านโดยได้รับความยินยอมจากท่าน และไม่ว่า ณ เวลาใดก็ตาม หากท่านต้องการให้บริษัทฯ ติดต่อกับท่านแต่เพียงผู้เดียว โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบด้วย


นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นจากท่าน ตัวอย่างเช่น ท่านอาจต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในชื่อร่วม หรือในกรณีที่ท่านระบุชื่อบุคคลอื่นไว้ในกรมธรรม์ของท่าน (ตัวอย่างเช่น ผู้ขับขี่อีกคนหนึ่ง) หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นและให้ข้อมูลในนามของบุคคลดังกล่าว หากท่านไม่ได้รับความยินยอม ท่านต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบด้วย


การใช้ข้อมูล

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง

 • เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดทำข้อเสนอราคา หรือการเปรียบเทียบข้อเสนอราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ท่านกำลังทำการเปรียบเทียบ หรือมีข้อซักถามอยู่ให้แก่ท่านได้
 • ดำเนินการกับคำขอรับกรมธรรม์ของท่าน จัดทำและจัดการกรมธรรม์ของท่าน
 • ดำเนินการกับเบี้ยประกันและการชำระเบี้ยประกัน
 • ปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ และเสนอผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยของพันธมิตรผู้รับประกันภัยของบริษัทฯ
 • ให้บริการติดต่อสื่อสาร (เช่น การส่งอีเมล)
 • จัดการกับข้อซักถาม, ข้อเรียกร้อง หรือเรื่องร้องเรียนที่ท่านอาจมี
 • จัดการเรื่องการแข่งขันและการส่งเสริมการขาย
 • หากท่านไม่คัดค้าน บริษัทฯ จะติดต่อกับท่านเพื่อทำการตลาดบริการของบริษัทฯ หรือมอบข้อเสนอพิเศษแก่ท่าน
 • ฝึกอบรมพนักงานและผู้แทนของบริษัทฯ

และวัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษัทฯ อาจแจ้งให้ท่านทราบว่า ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

การตลาด


บริษัทฯ จะไม่ขาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่บริษัทในเครือ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พันธมิตรผู้รับประกันภัยของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของตนที่ท่านอาจสนใจแก่ท่าน (หากท่านให้ความยินยอม) ในกรณีที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากเว็บไซต์ของพันธมิตรผู้รับประกันภัยของบริษัทฯ นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้รับประกันภัยดังกล่าวจะใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้น


วิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บ

 • ในระบบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ในบันทึกโทรศัพท์
 • ในแฟ้มเอกสาร
 • บริการจัดเก็บเอกสารนอกสถานที่ที่มีความปลอดภัย และ/หรือ
 • ระบบคลาวด์ (cloud) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ (หรือโดยบุคคลภายนอกในนามของบริษัทฯ)

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นและตามที่กฎหมายอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเพื่อประโยชน์ทางกฎหมาย หรือทางธุรกิจ


การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ จะดำเนินการป้องกันตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ได้รับความคุ้มครองไม่ให้มีการนำไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผย และการป้องกันนี้รวมถึง

 • การใช้เทคโนโลยีและกระบวนการสารสนเทศที่เหมาะสม
 • การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยที่มีไฟร์วอลล์ที่เหมาะสม มีเทคโนโลยีการเข้ารหัส และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้ที่มีการรักษาความปลอดภัย (logon) โดยกำหนดให้ใส่รหัสผ่านเพื่อให้สามารถเข้าถึงเพื่อคุ้มครองไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้
 • การทำลาย หรือ การ“ไม่ระบุตัวตน” ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากบริษัทไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเก็บข้อมูลบางอย่างรายการตามระยะเวลาที่กำหนด
 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถทำได้เฉพาะพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ที่ให้บริการแทนบริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการดำเนินการตามที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง และ
 • ขอข้อมูลส่วนบุคคลบางประการจากท่าน เมื่อท่านประสงค์จะหารือเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทฯ ให้แก่ท่าน

บริษัทฯ ใช้ผู้ให้บริการรับชำระเงินที่ได้รับการรับรองกับการดำเนินการชำระเงินของท่านที่ชำระผ่านทางเว็บไซต์ หรือศูนย์บริการข้อมูลของบริษัทฯ โดยผู้ให้บริการต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทฯ


แม้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินขั้นตอนต่างตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตจะมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์เสมอ การส่งและการรับข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินขั้นตอนต่างๆตามสมควรทั้งหมดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่านทันทีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลนั้น


การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

ภายใต้เงื่อนไขการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ประกันภัยของพันธมิตรผู้รับประกันภัยของบริษัทฯ ที่เสนอแก่ท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวรวมถึง ผู้รับประกันภัยของท่าน กลุ่มบริษัทของบริษัทฯ ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ซ่อมบำรุง ผู้พิจารณาค่าสินไหมทดแทน ผู้ตรวจสอบ หรือทนายความ (หากกำหนดไว้ในกรณีการเรียกค่าสินไหมทดแทน) ผู้รับประกันภัยอื่น (เพื่อให้ได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ชำระ หรือช่วยดำเนินการกับคำขอเอาประกันภัย) และบริการส่งต่อประกันภัย (insurance reference service) นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ กลุ่มผู้บังคับชำระหนี้ ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ช่วยเหลือบริษัทฯ ในการให้บริการแก่ท่าน หรือในกรณีที่บริษัทฯ เชื่ออย่างแท้จริงว่า กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้


กลุ่มบริษัทของบริษัทฯ หรือบริษัทภายนอกซึ่งช่วยบริษัทฯ ในการเป็นผู้รับฝากเว็บ (web-host) บำรุงรักษาเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้บริการด้านการติดต่อสื่อสาร (เช่น การส่งอีเมล) อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้เพื่อการให้บริการเหล่านี้เท่านั้น


บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษาความลับสำหรับให้บุคคลเหล่านี้ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทฯ ได้จำกัดการใช้งานข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งบริษัทฯ ให้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้เท่านั้น


ข้อมูลที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอกจะจำกัดอย่างเคร่งครัดเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่จำเป็นต้องเปิดเผย หรือที่กฎหมายอนุญาตหรือที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการ) หรือเมื่อท่านร้องขอบริษัทฯ หรือได้ให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก บุคคลภายนอกอาจรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ (โปรดดูด้านล่าง)


การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรต่างประเทศ

องค์กรซึ่งบริษัทฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงผู้ให้บริการของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่อ้างถึงข้างต้น บางองค์กรอาจอยู่นอกประเทศไทย ในกรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการให้มั่นใจว่า องค์กรดังกล่าวมีการจัดการข้อมูลและการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม


การเข้าถึงและความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่ว่าในเวลาใด ๆก็ตาม ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ และบริษัทฯ จะให้ข้อมูลแก่ท่าน เว้นแต่กฎหมายกำหนดห้ามไม่ให้ท่านเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว หากบริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลตามที่ร้องขอแก่ท่านได้ บริษัทฯ จะส่งหนังสือชี้แจงถึงท่าน กรณีที่มีการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของท่านได้ บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ตามสมควร


บริษัทฯ ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ไม่ว่าในเวลาใด ๆก็ตาม หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ บริษัทฯ จะทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบันโดยทันที


การลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อนุญาตให้มีลิงค์เชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


เมื่อท่านใช้ลิงค์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ที่บริษัทฯ อาจเชื่อมโยงด้วย ทั้งนี้ เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการของบุคคลที่สามเหล่านี้ โปรดอ่านข้อกำหนดเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่ท่านได้รับอันเกิดจากการเข้าถึง และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้


การติดต่อกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อซักถาม ความเห็น และคำร้องขอต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยท่านสามารถส่งไปที่ privacy@easycompare.co.th.


สำหรับการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดดูที่หัวข้อ “การเข้าถึงและความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้น


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบ โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของท่านในครั้งต่อ ๆ ไป หมายความว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว


การรับทราบของท่าน

ท่านรับทราบและยอมรับว่า การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ หมายถึงการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ (ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว)

ปรับปรุงล่าสุด: พฤษภาคม 2560.