สิทธิพิเศษเมื่อชวนเพื่อนมาซื้อประกันกับเรา

สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ EasyCompare เพียงคุณชวนเพื่อนมาซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือ 2+ กับเรา พร้อมแจ้งชื่อผู้แนะนำ ทั้งคุณและเพื่อนก็ได้รับบัตรเติมน้ำมัน ปตท. ฟรีคนละ 500 บาทไปเลย!

เงื่อนไขและข้อตกลง

  1. สงวนสิทธิ์ให้กับคนชวนที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของ EasyCompare เท่านั้น
  2. เพื่อนของคุณไม่เคยซื้อประกันกับเรามาก่อน
  3. เพื่อนของคุณแจ้งชื่อคุณก่อนทำการซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือ 2+ กับเรา
  4. ในกรณีที่เพื่อนของคุณยกเลิกกรมธรรม์หลังเริ่มคุ้มครองใน 90 วัน ทางบริษัทอาจขอสงวนสิทธิ์หัก 1,000 บาท (มูลค่าตามบัตรเติมน้ำมันของคุณและเพื่อน) จากเบี้ยประกันที่ทำคืน
  5. ไม่จำกัดจำนวนเพื่อนที่ชวน ชวนมากเท่าไรได้เติมน้ำมันฟรีมากเท่านั้น
  6. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด ข้อเสนอ บัตรกำนัล เงินคืน หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
  7. บัตรน้ำมันของคุณและเพื่อนจะถูกจัดส่งพร้อมกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ภายใน 30 วัน
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขภายในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่รับผิดชอบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว
  9. ความเห็นและข้อตัดสิน EasyCompare ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ จะปรากฏบนเว็บไซต์ easycompare.co.th
  10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 206 8555

รับใบเสนอราคาประกันรถยนต์ที่ถูกสุดๆ ภายใน 10 วินาที