;

เพื่อนชวนเพื่อนซื้อประกัน รับฟรีบัตรเติมน้ำมันคนละ 500 บาท

คุณจะเป็นใคร มาจากไหน เราไม่เกี่ยง แค่คุณชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถกับเรา โดยมียอดชำระไม่ต่ำกว่า 7,000 บาท รับเลยบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท ฟรี! ทั้งคุณและเพื่อนแทนคำขอบคุณจากใจ

เงื่อนไขและข้อตกลง

  1. เพื่อนของคุณต้องไม่เคยซื้อประกันกับเรามาก่อน คุณและเพื่อนถึงจะมีสิทธิรับบัตรเติมน้ำมัน ปตท. จากเรา
  2. เพื่อนของคุณซื้อประกันรถยนต์ที่มียอดชำระไม่ต่ำกว่า 7,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อคุณก่อนซื้อกับเรา
  3. ผู้ที่ถูกแนะนำ ไม่สามารถแนะนำผู้ที่แนะนำมาซ้ำได้
  4. ส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันในการรับบัตรเติมน้ำมัน
  5. ในกรณีที่เพื่อนของคุณยกเลิกกรมธรรม์หลังเริ่มคุ้มครองใน 90 วัน ทางบริษัทอาจขอสงวนสิทธิ์หักยอดเงิน 1,000 บาท ตามมูลค่าตามบัตรเติมน้ำมันของคุณและเพื่อนจากเบี้ยประกันที่ทำคืน
  6. ไม่จำกัดจำนวนเพื่อนที่ชวน ชวนมากเท่าไร เติมน้ำมันฟรีมากเท่านั้น
  7. บัตรน้ำมันของคุณและเพื่อนจะถูกจัดส่งพร้อมกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ภายใน 30 วัน
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขภายในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่รับผิดชอบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว
  9. ความเห็นและข้อตัดสิน EasyCompare ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ จะปรากฏบนเว็บไซต์ easycompare.co.th
  10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 206 8588
รับใบเสนอราคาประกันรถยนต์ที่ถูกสุดๆ ภายใน 10 วินาที
กรุณาเลือกปี
กรุณาเลือกแบรนด์
กรุณาเลือกรุ่นรถ
กรุณาเลือกรุ่นย่อย