โทรหาเรา

02-206-8555

เบอร์โทร
 1. หน้าแรก
 2. โปรโมชั่นและกิจกรรม
 3. ประกันรถทุกชั้น ทั้งลด ทั้งแถม
รับใบเสนอราคาประกันรถยนต์ที่
ถูกสุดๆ ภายใน 10 วินาที
กรุณาเลือกปีรถยนต์
กรุณาเลือกยี่ห้อรถยนต์
กรุณาเลือกรุ่นรถยนต์
กรุณาเลือกเครื่องยนต์ จำนวนประตู
กรุณาใส่ชื่อ
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว 00007/2560
กรุณาเลือกปี
กรุณาเลือกแบรนด์
กรุณาเลือกรุ่นรถ
กรุณาเลือกรุ่นย่อย
เปรียบเทียบเบี้ยเลย

เช็คเบี้ยเลย

หรือโทรหาเรา 02 206 8522

กรุณาเลือกปีรถยนต์
กรุณาเลือกยี่ห้อรถยนต์
กรุณาเลือกรุ่นรถยนต์
กรุณาเลือกเครื่องยนต์ จำนวนประตู
กรุณาใส่ชื่อ
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์

ประกันรถ ทั้งลด ทั้งแถม

ชั้น 1 ลดสูงสุด 3,290 บาท
ชั้น 2+ ลดสูงสุด 920 บาท
ชั้น 3+ ลดสูงสุด 820 บาท
ชั้น 3 ลดสูงสุด 345 บาท

ฟรี! บัตรน้ำมัน ปตท. อีก 500 บาท เมื่อซื้อประกันชั้น 1 หรือ 2+ *
อย่าช้า เช็คเบี้ยเลย!

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. สงวนสิทธิ์ส่วนลดให้กับผู้ที่ซื้อประกันรถยนต์ทุกชั้นผ่าน EasyCompare ภายในวันที่ 9 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
 2. ผู้ที่ซื้อประกันชั้น 1 ที่มีมูลค่าเบี้ยหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หรือประกันชั้น 2+ ที่มีมูลค่าเบี้ยหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป จะได้รับของรางวัลเป็นบัตรน้ำมัน ปตท. 500 บาท
 3. สงวนสิทธิ์ของรางวัลนี้ให้เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์ให้บริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับ EasyCompare มีอำนาจในการตัดสินใจยอมรับ หรือปฏิเสธคำร้องขอเอาประกันภัยจากลูกค้า ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษัทฯ นั้นๆ กำหนดไว้
 5. สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ยินยอมให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลและติดต่อกลับเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เท่านั้น หากท่านต้องการยกเลิกการรับข่าวสารจาก EasyCompare กรุณาแจ้งความประสงค์ผ่านอีเมล [email protected]
 6. ในกรณีที่คุณยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 90 วันหลังกรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์หักยอดเงิน 500 บาท ตามมูลค่าบัตรน้ำมัน ปตท. จากเบี้ยประกันรถที่ทำคืน
 7. ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 8. บริษัทฯจะจัดส่งของรางวัลให้ท่านทางไปรษณีย์พร้อมกับกรมธรรม์ของท่านภายใน 45 วันทำการหลังจากซื้อประกันรถ หากท่านไม่ได้รับของรางวัลภายใน 45 วันทำการหลังซื้อประกันรถ กรุณาติดต่อ 02 206 8522
 9. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากรางวัลสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย ทั้งระหว่างการจัดส่ง และหลังจากผู้รับได้รับรางวัลแล้ว
 10. หากท่านระบุที่อยู่จัดส่งที่ไม่ถูกต้อง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบออกรางวัลทดแทนให้ท่าน
 11. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพนักงานของบริษัทฯทุกคน
 12. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย "เพื่อนชวนเพื่อน" หรือ EasyGuarantee หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 13. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดภายในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. ความเห็นและข้อตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 206 8522